drs Don Rackham

Don Rackham (1978) studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Gedurende zijn opleiding ging zijn interesse vooral uit naar de bouwgeschiedenis. Dit resulteerde in 2003 in een afstudeerscriptie waarin de negentiende-eeuwse restauratie van de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch centraal staat. Het scriptieonderzoek benaderde de restauratie vanuit de tekeningen van restauratiearchitect Lambert Hezenmans en bekeek hoe in de negentiende eeuw inspiratie uit het verleden werd gezocht bij de beoogde werkzaamheden. Don bewees goed in staat te zijn de bebouwing en de tekeningen grondig te ontleden en op een analytische wijze deze bevindingen te kunnen koppelen aan de 'geest van de tijd'. 

 

Meteen na afronding van de opleiding richtte Don DR Erfgoed op (2004). Dit onderzoeks- en adviesbureau richt zich zowel op het gebouwde erfgoed als op cultuur- en kunstgeschiedenis. Don’s werkwijze kenmerkt zich zijn grondige aanpak en zijn kunde om dit op een overzichtelijke en begrijpelijke wijze in woord en beeld over te brengen.

DR Erfgoed trad al snel toe aan het netwerk van Res nova. Sindsdien is er sprake van een nauwe samenwerking, waarbij Don een groot deel van de cultuur- en bouwhistorische onderzoeken voor zijn rekening nam.

 

Gedurende de daarop volgende jaren heeft Don zich steeds meer taken en disciplines eigen gemaakt en heeft hij zich onder andere bekwaamd in het financiële traject bij Rijksmonumenten (FiP Monumenten). Daarnaast is hij betrokken geweest bij het in de praktijk brengen van het door Res nova ontwikkelde Planologisch erfgoedregime (PER©). Don heeft onder andere voor de gemeenten Eindhoven, Maastricht en Bunschoten de cultuurhistorische basisonderzoeken uitgevoerd, waarbij niet alleen de omgeving wordt omschreven (gekarakteriseerd) en gewaardeerd, maar waar ook aanbevelingen voor behoud, beheer en ontwikkeling worden gegeven. Bij het project Bunschoten is Don bovendien verantwoordelijk voor de uitwerking van de verankering van het bovengrondse erfgoed in het bestemmingsplan.

 

Buiten bovenstaand ‘theoretisch’ kader heeft Don door zijn achtergrond als zoon van een antiquair een praktische kant. Gedurende zijn hele leven is hij omringd door antieke objecten en kwam hij veelvuldig over de vloer bij restauratieateliers. Na de middelbare school heeft Don enige tijd gewerkt in een restauratieatelier in het Engelse Norwich. De hier opgedane ervaring heeft hij gedurende zijn studietijd gebruikt om een groot aantal meubels te restaureren.

Deze achtergrond speelt een belangrijke rol in zijn huidige werk. Niet alleen heeft hij een goed fundament in het doorgronden van constructies en materialen, ook weet Don bij de restauratie, verbouwing of uitbreiding  van een gebouw de aanwezige waarden en kwaliteiten op een weloverwogen wijze te combineren met een specifiek programma van eisen (en wensen).  

 

Don is bereikbaar op 06 471 421 51 en per mail via don@resnovamonumenten.nl