drs Margreeth Bangert

Margreeth Bangert (1965) studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Zij is het boegbeeld van Res nova. Margreeth houdt zich bezig met het management, de acquisitie en de presentatie van Res nova. Zij organiseert onze projecten en verzorgt de PR. Als geen ander weet ze partijen in de markt bij elkaar te brengen. Op het raakvlak van cultuurhistorie en herbestemming/ restauratie voert zij de gesprekken met opdrachtgever en architect. Ook de contacten met de overheid worden door haar behartigd.

 

Tot de specialiteit van Margreeth behoren 'Belvedereproducten' voor gemeenten: cultuurhistorische analyse, Atlas ruimtelijke kwaliteit, beeldkwaliteitconcept en gebiedsgerichte welstandscriteria. Twee van haar projecten (Atlas Sint Geertruid, Cultuurhistorische Analyse Grave) werden onderscheiden. In 2006 verschenen van haar hand publicaties over het Belvedereproject De Zeedijk in samenwerking met de heemkundekring en het cultuurhistorisch onderzoek Buiten de Brug in het jaarboek Spiegel van Roermond.

 

Dit laatste is een goed voorbeeld van het model dat Margreeth ontwikkelde voor cultuurhistorisch onderzoek, waarbij de nadruk is komen te liggen op de overdracht van thema's en motieven aan de architect die het restauratie-, herbestemmings-, of ontwikkelingsplan ter hand neemt. Om dit over het voetlicht te brengen bij de Rijksdienst voor cultureel erfgoed, gemeenten en commissies bedacht Margreeth de effecttoets die zich ontpopt heeft als een maatpak voor besluitvormingsprocessen.

 

Margreeth Bangert heeft daarnaast gezorgd voor verdere verfijning en differentiatie van het product Fiscaal verhaal© voor Rijksmonumenten. Door haar actuele kennis en inzicht weet Res nova Monumenten het optimum te bereiken voor monumenteneigenaren, zowel bij de fiscus als bij het NRF, waarmee Margreeth goede relaties onderhoudt. 

De afgelopen jaren heeft Margreeth Bangert zich steeds meer gespecialiseerd op 'groen' erfgoed. Hierbij richt ze zich niet alleen op tuin (historisch) onderzoek maar heeft ze zich ook bekwaamd in tuinontwerp. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van Bangert en Van Hagen, een bureau dat zich richt op tuinontwerp en educatie.

 

Deze uitbreiding van werkzaamheden leidt ertoe dat Res nova Monumenten zich op steeds meer aspecten bekwaamt die voor U als eigenaar van een monumentaal pand of complex van belang zijn.

 

Margreeth Bangert is bereikbaar onder 06 - 11 45 42 47 en per mail via margreeth@resnovamonumenten.nl Verder is zij ook op LinkedIn te vinden.