Bouwhistorie

Bouwhistorie vormt de basis voor al ons advies en onderzoek. Bouwhistorisch onderzoek is bij werkzaamheden aan monumentale panden of bij gebouwen binnen een als waardevol aangeduid gebied vaak een vereiste in het vergunningentraject (de omgevingsvergunning): het vormt de toetssteen op basis waarvan de beoogde plannen worden beoordeeld.

 

Daarnaast kan een bouwhistorisch onderzoek fungeren als uitgangspunt en bron van inspiratie in het uitwerken van een ontwerp voor restauratie, verbouwing of ontwikkeling. 

Res nova Monumenten heeft een jarenlange ervaring in het opstellen van bouwhistorische onderzoeken. Op deze website vindt U een overzicht van een aantal door ons in het verleden gerealiseerde projecten.

 

De diepgang van een bouwhistorisch onderzoek wordt bepaald door de omvang van de werkzaamheden en/of de wensen van de opdrachtgever.  

 

Bij het opstellen van een bouwhistorisch rapport worden de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek  (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, 2009) gevolgd.