Tuinhistorie

Bij tuinhistorisch onderzoek wordt, op een soortgelijke wijze als bij architectuurhistorisch onderzoek, gekeken naar de wijze waarop een tuin, park of erf is opgezet en vormgegeven en hoe dit karakteristiek is voor de tijd waarin deze is gebouw. Hierbij is het telkens van belang aandacht te besteden aan de relatie tussen de huidige aanwezige flora en hoe dit zich verhoudt tot de oorspronkelijke aangebrachte vegetatie. Bij tuinen en parken is door de vergankelijkheid van de aanplant van nature al sprake van een regelmatige wisseling van de aankleding. Mede hierdoor zien we dat tuinen, veel meer dan gebouwen een pallet aan tijdsimpressies toont.

Res nova Monumenten heeft veel ervaring met het opstellen van tuinhistorische onderzoeken. Vaste partner in de 'groene' poot van Res nova Monumenten is Bangert en Van Hagen (www.benvh.nl). Dit bedrijf is mede opgericht door Margreeth Bangert.

 

Daar waar Res nova Monumenten verantwoordelijk is voor het historisch onderzoek, kan Bangert en Van Hagen het ontwerptraject voor zijn rekening nemen. Zij hebben een nieuw concept ontwikkeld dat de historische (park)tuin niet alleen nieuw leven kan inblazen, maar ook de kijk op historische tuinen een nieuwe richting geeft.