Tuinhistorie

Bij tuinhistorisch onderzoek wordt, op een soortgelijke wijze als bij architectuurhistorisch onderzoek, gekeken naar de wijze waarop een tuin, park of erf is opgezet en vormgegeven en hoe dit karakteristiek is voor de tijd waarin deze is aangelegd. Hierbij is het telkens van belang aandacht te besteden aan de relatie tussen de huidige aanwezige flora en hoe dit zich verhoudt tot de oorspronkelijke aangebrachte vegetatie. Bij tuinen en parken is door de vergankelijkheid van de aanplant van nature al sprake van een regelmatige wisseling van de aankleding. Mede hierdoor zien we dat tuinen, veel meer dan gebouwen een pallet aan tijdsimpressies toont.