Hoeve Maria

Lage Zwaluwe, Landekensdijk waardenindicatie cultuur historisch waardevol object bestemmingsplan

Hoeve Maria

Landekensdijk 9 Lage Zwaluwe

Geen status

 

Opdrachtgever

Pouderoyen Compagnons

 

Uitvoerin

waardenindicatie tbv aanwijzing als cultuurhistorisch object

2018 


Landekensdijk 9 is een agrarisch complex, bestaande uit een woning, schuur en bakhuisje uit 1934, dat is gelegen in het open agrarisch gebied ten zuiden van de bebouwde kom van Lage Zwaluwe. De boerderij heeft geen status als rijks- of gemeentelijk monument. De opdrachtgever heeft de wens om de schuur te restaureren en herbestemmen tot woonhuis. Het vigerende beleid biedt hiervoor ruimte. Van belang hierbij is dat wordt aangetoond dat het pand als cultuurhistorisch waardevol object kan worden aangeduid. De rapportage dient als onafhankelijke onderbouwing om vast te stellen of de schuur van Landekensdijk 9 kan worden gekenmerkt als een cultuurhistorisch waardevol object.

 

De schuur is onder architectuur gebouwd en kenmerkt zich door een eigen vormgeving die afwijkt van de meer traditionele boerderij-architectuur in de gemeente. Door deze ‘eigen’ vormentaal neemt het pand een bijzondere positie in in het gebouwenareaal van de gemeente en is het een bijzonder voorbeeld van een ‘moderne'  boerderijarchitectuur uit de interbellumperiode. Het feit dat er drie soortgelijke schuren in een korte nabijheid van elkaar zijn gelegen (waarbij Landekensdijk 9 zich positief onderscheidt wat betreft modern materiaalgebruik, karakteristieke elementen en ensemblewaarde)draagt bovendien in hoge mate bij aan de gebiedseigen karakteristiek van het buurtschap Blauwe Sluis.

 De opzet van de schuur speelt in op de specifieke ligging op de helling van een dijklichaam. Dit manifesteert zich bij  het volume doordat het meerdere vloerniveaus kent en de achtergevel ook twee bouwlagen telt (en de voorgevel één). Daarnaast zorgt de specifieke indeling voor een bijzondere gevelopzet van de topgevels, waarbij het niveau van de staldeuren van zuid naar noord steeds lager ligt. Op de locatie van Landekensdijk 9 is al sinds het inpolderen van het gebied, aan het begin van de zeventiende eeuw sprake van een boeren erf. Als zodanig is er een sterke relatie tussen de ten zuiden gelegen polder en het boerenerf op de noordelijke helling van het dijklichaam van deze polder en is er sprake van een hoge cultuurhistorische waarde.