Res nova Monumenten

bouwhistorie     architectuurhistorie     cultuurhistorie     tuinhistorieWelkom

Nederland telt een groot aantal historisch waardevolle gebouwen. Een aanzienlijk deel hiervan is aangewezen als gemeentelijk- of rijksmonument. Deze gebouwen worden niet alleen gewaardeerd vanwege hun intrinsieke waarden maar ook omdat ze een belangrijke rol spelen in de kwaliteit en herkenbaarheid van onze omgeving. Het is dan ook van belang zorgvuldig met ons gebouwde erfgoed om te gaan, zodat niet alleen de fysieke stenen maar ook de daaraan verbonden geschiedenis voor toekomstige generaties behouden en beleefbaar blijft.

 

Res nova Monumenten heeft een aantal producten ontwikkeld dat u als eigenaar helpt bij de realisatie van de plannen met betrekking tot restauratie, verbouwing of uitbreiding van uw historisch en/of monumentaal pand, of de bouw van een nieuw volume binnen een waardevol (beschermd) gebied.

 

Aan de basis van al het werk van Res nova Monumenten ligt de bouwhistorie. Van hieruit kunt u gebruik maken van aparte producten en modules die u nodig heeft voor bijvoorbeeld het financiële traject, het vergunningentraject en de aansturing van architect en/of aannemer.

 

Res nova Monumenten werkt met een groot aantal specialisten. Door dit brede netwerk kunnen wij een antwoord bieden op alle vragen die een opdrachtgever omtrent de werkzaamheden aan zijn of haar specifieke gebouw stelt.

Bent u benieuwd wat wij u kunnen bieden? De website geeft u inzicht in onze producten en een overzicht van gerealiseerde projecten. Heeft u nog vragen: u bent van harte welkom ons telefonisch of per mail te benaderen.

Huidige projecten

Res nova Monumenten is momenteel onder andere bezig met de volgende projecten:

 • Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek naar de Antonius van Paduakerk te Eindhoven
 • Bouwhistorische waardenstelling Huize Casimir te Roermond
 • Bouwhistorisch onderzoek Frans Douvenstraat 9-11 Roermond (personeelswoningen Atelier P.J.H Cuypers)
 • Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek Oelemarkt 10 te Weert
 • Bouwhistorisch onderzoek Roersingel 1 te Roermond
 • Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek naar kasteel Elsloo
 • Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek naar de ruïne van kasteel Stein
 • Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek schoolgebouw aan het Jacob van Lennepplein te Zeist
 • Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek Villa Veldheim te Zeist
 • Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek Huize Stenia te Zeist
 • Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek Huize Perronik te Zeist
 • Fiscaal traject voor een pand aan de Nieuwe Haven te Dordrecht