Res nova Monumenten


Het bureau

Res nova Monumenten is gevestigd in het Limburgse Echt. Het voert werkzaamheden uit in opdracht onder andere particulieren, architecten, projectontwikkelaars, makelaars, gemeenten, stedenbouwkundige bureaus en stichtingen, verspreid over heel het land.

 

Res nova Monumenten staat onder leiding van drs Don Rackham. Hij studeerde kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Gedurende zijn opleiding ging zijn interesse vooral uit naar de architectuurgeschiedenis. Dit resulteerde in 2003 in een afstudeerscriptie waarin de negentiende-eeuwse restauratie van de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch centraal staat. Het scriptieonderzoek benaderde de restauratie vanuit het perspectief van de in verschillende archieven ondergebrachte tekeningen van restauratiearchitect Lambert Hezenmans.

 

Meteen na afronding van de opleiding richtte Don DR Erfgoed op (2004). Dit onderzoeks- en adviesbureau was actief op het gebied van het gebouwde erfgoed, cultuur- en kunstgeschiedenis. Zijn werkwijze kenmerkt zich door zijn grondige aanpak en zijn kunde om dit op een overzichtelijke en begrijpelijke wijze in woord en beeld over te brengen.

 

Hij trad al snel toe tot het netwerk van Res nova, een gevestigd cultuurhistorisch kennisbemiddelingsbureau. Don nam een groot deel van de cultuur- en bouwhistorische onderzoeken voor zijn rekening. Gedurende de daarop volgende jaren heeft hij zich steeds meer taken en disciplines eigen gemaakt en heeft hij zich onder andere bekwaamd in het financiële traject bij rijksmonumenten (FiP Monumenten). Daarnaast is hij betrokken geweest bij het in de praktijk brengen van het door Res nova ontwikkelde Planologisch erfgoedregime (PER), een systematiek die in de beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg 2009 werd uitgelicht.

 

Nadat Res nova in 2013 werd opgeheven, richtte Don met één van de compagnons, drs Margreeth Bangert, Res nova Monumenten op. Hierbij legde Margreeth zich toe op het groene erfgoed en Don op het bebouwde erfgoed en de cultuurhistorie. In 2019 is Margreeth een nieuw avontuur aangegaan. Sindsdien wordt Res nova Monumenten door Don voortgezet.

Buiten bovenstaand ‘theoretisch’ kader heeft Don door zijn achtergrond als zoon van een antiquair een praktische kant. Gedurende zijn hele leven is hij omringd door antieke objecten en kwam hij veelvuldig over de vloer bij restauratieateliers. Na de middelbare school heeft Don enige tijd gewerkt in een restauratieatelier in het Engelse Norwich. De hier opgedane ervaring heeft hij gedurende zijn studietijd gebruikt om een groot aantal meubels te restaureren. Deze achtergrond speelt een belangrijke rol in zijn huidige werk. Niet alleen heeft hij een goed fundament in het doorgronden van constructies en materialen, ook weet Don bij de restauratie, verbouwing of uitbreiding  van een gebouw de aanwezige waarden en kwaliteiten op een weloverwogen wijze te combineren met een specifiek programma van eisen (en wensen).