Atelierwoning Heerlen

Atelierwoning Frans Leufkens, Schoolstraat Heerlen, architect Th. van Kan

Atelierwoning

Schoolstraat 1 Heerlen

Rijksmonument

 

Opdrachtgever

particulier

 

Uitvoering

Bouwhistorische verkenning

2019


Schoolstraat 1 werd in 1914 gebouwd als atelierwoning voor kunstenaar en glazenier Frans Leufkens. Het ontwerp werd gemaakt door Heerlense (stads)architect Théophile van Kan. Het pand, met een opvallend rijk gedetailleerde gevelopbouw, is een gaaf behouden en representatief voorbeeld van een in nieuw historiserende stijl gebouwd gebouw, waarbij de opstand duidelijk is beïnvloed door de Duitse Um 1800-architectuur en waarbij de plattegrond is geënt op de Engelse landhuisstijl.

 

Hoewel Frans Leufkens van Anstel maar vier jaar op deze locatie heeft gewoond, is de specifieke functie tot op heden herkenbaar: in het souterrain aan de aparte ontsluiting van het glasatelier vanaf de openbare ruimte en op zolder vanwege de grote gekoppelde dakkapellen ten behoeve van de lichtinval van het schildersatelier. In het pand zijn nog diverse door Leufkens vervaardigde gebrandschilderde glas-in-loodvensters behouden.

 

Het volume heeft lange tijd gefungeerd als hoofdkantoor voor de N.V. Bergerode, een grote partij op het gebied van de bruinkoolwinning. Het pand heeft als kantoor van een van de belangrijkste partijen in de mijnwinning een belangrijke rol hebben gespeeld in de vroeg-twintigste-eeuwse geschiedenis van Heerlen.