Dijktracé Arcen

Dijktracé Arcen: dijkring 65

Opdrachtgever: Waterschap Limburg

Uitvoering: Cultuurhistorisch onderzoek 2022


Korte beschrijving

Cultuurhistorisch bureauonderzoek naar de projectlocatie 'dijkring 65' in het kader van het Hoog Water Beschermingsprogramma Maasdal Noordelijke Maasvallei. Het gebied omvat onder andere de historische kern van Arcen, het molenlandschap van de Wijmarsche watermolen, onderdelen van het historische kasteellandschap van Kasteel Arcen en een open agrarisch landschap ten noorden van de bebouwde kom.