Kasteel Arcen

Kasteel Arcen bouwhistorisch onderzoek, herbestemming rijksmonument, classicisme Res nova Monumenten

Kasteel Arcen: Lingsforterweg 26 te Arcen, rijksmonument

Opdrachtgever: Stichting het Limburgs Landschap

Uitvoering: bouwhistorische ontleding


Korte beschrijving

Bouwhistorische ontleding van het rond 1680 gebouwde kasteel Arcen. Uit het onderzoek is gebleken dat het kasteel in één bouwfase tot stand is gekomen. Dit in tegenstelling tot de heersende gedachte dat er sprake was van een gefaseerde ontwikkeling. Oorspronkelijk was sprake van een U-vormig kasteel. Archiefonderzoek heeft aangetoond dat de noordvleugel al in de achttiende eeuw is verdwenen. De funderingen van het souterrain zijn nog onder het maaiveld aanwezig. Het noordelijke deel van de hoofdmassa is, (bovenop het behouden souterrain) herbouwd in 1888 naar een ontwerp van Johannes Kayser. Het interieur is in hoofdlijnen ontstaan in de vroege achttiende eeuw.  

Een projectbeschrijving over het onderzoek volgt nog.