L. Adriaanseschool Zeist

L. Adriaanseschool Zeist, architect Jan Stuivinga, gemeentelijk monument

basisschool voor gereformeerd onderwijs

Jacob van Lennepplein 10 Zeist

Gemeentelijk monument

 

Opdrachtgever

Friso Woudstra Architecten

 

Uitvoering

Bouwhistorisch onderzoek

Effecttoets

2019


Gelegen in het Zeister Patijnpark, ligt de in 1929 gebouwde, voormalige ‘Dominee L. Adriaanse school voor gereformeerd lager onderwijs’. Het gebouw is ontworpen door architect Jan Stuivinga.

 

Stuivinga heeft een gebouw ontworpen dat wat betreft esthetica en maatvoering (de samengestelde plattegrond van op elkaar aansluitende bouwmassa’s en daken) aansluit op het kleinschalige karakter van de wijk. Door haar specifieke opzet en de accentuering van de entreepartij en het trappenhuis heeft de school wel een duidelijke verbijzondering, waardoor zowel haar sociale als architectonische positie binnen de wijk wordt benadrukt.  Wat betreft esthetica is het gebouw opgetrokken in een voor de jaren twintig karakteristieke vormentaal, waarin invloeden van het traditionalisme en een sober baksteenexpressionisme zijn terug te vinden. De school is een bijzonder voorbeeld van een rationeel ontworpen gebouw, waarbij de gevels een afspiegeling zijn van de achterliggende plattegrond. Bij de Adriaanse school is duidelijk herkenbaar dat de lokalen aan de zonzijden van de school zijn gelegen (voorzien van grote vensters) en de gangen aan de donkere zijden. De noordwestelijke hoek, met de afwijkende opzet van de vensterpartijen, toont ons dat hier kamers lagen met een andere functie (de hal met het venster onder rondboog en de kamer van het schoolhoofd en de lesmateriaalopslag met de smallere vensters). Het gebouw sluit wat betreft de opzet van het plan aan op de in het interbellum heersende principes over de 'optimale' school. De eigenaar van het pand heeft de intentie om het monument te herbestemmen, verbouwen en te restaureren. Hierbij wordt de voormalige school opgesplitst in meerdere appartementen. Het bouwhistorisch onderzoek dient als onafhankelijke waardenstelling en als inspiratiebron voor de uitwerking van de plannen. 

Het uiteindelijke ontwerp is getoetst door middel van een bouwhistorische effecttoets