Pastorie Remigiuskerk Leuth

Pastorie Remigiusker Leuth, gemeentelijk monument architect H.C. van der Leur herbestemming omgevingsvergunning

Pastorie Remigiuskerk

Kerkplein 2 Leuth

Gemeentelijk monument

 

Opdrachtgever

Commerciële partij

 

Uitvoering

Bouwhistorische verkenning

 

2022


Aan het Kerkplein, op de kruising met de doorgaande weg Steenheuvelsestraat-Botsestraat, ligt de in 1932-1934 door architect H.C. van de Leur gebouwde Sint-Remigiuskerk. Ten zuidoosten van het koor ligt de pastorie van de kerk. Dit, middels de sacristie met de kerk verbonden huis, is in 1939 gebouwd. Ook hier is Van de Leur verantwoordelijk voor het ontwerp. In 1949 is het dak en de verdieping van het hoofdvolume volledig vernieuwd. De pastorie is, samen met de kerk en het kerkhof, aangewezen als gemeentelijk monument.

 

 

De eigenaar van de kerk en de pastorie heeft de wens om de pastorie tot twee woningen te herbestemmen. In het kader van de beoogde herbestemming, restauratie en verbouwing, stelt de gemeente als vereiste dat, vanwege de status als gemeentelijk monument, een bouwhistorische verkenning wordt verricht als onderdeel van de aanvraag omgevingsvergunning.

 

Een uitgebreide projectomschrijving volgt.