Aalten, redengevende beschrijvingen

Redengevende beschrijvingen gemeentelijke monumenten Dinxperlo en De Heurne

Aalten

Dorpskernen Dinxperlo en De Heurne

 

Opdrachtgever

Gemeente Aalten

Don Rackham namens Gelders Genootschap

 

Uitvoering

53 redengevende beschrijvingen van gemeentelijke monumenten

2010


Namens het Gelders Genootschap, heeft Don Rackham  in opdracht van de gemeente Aalten uitgebreide redengevende beschrijvingen opgesteld voor een 53-tal door de gemeente geselecteerde, nieuwe gemeentelijke monumenten, gelegen in de dorpen Dinxperlo en De Heurne. Het betreft gebouwen, waaronder diverse boerderijen, maar ook kerken, stadswoningen en industriële panden, die in belangrijke mate bijdragen aan het hoogwaardige historische straatbeeld of landschappelijk ensemble. 

 

Deze nieuwe lijst vormt een aanvulling op de al aanwezige lijst met gemeentelijke en rijksmonumenten en draagt bij aan het behoud van en beleid rondom het historisch erfgoed van Aalten.