Boerderij Burgemeester van de Wielstraat Ravenstein

boerderij burgemeester van de Wielstraat Ravenstein, Architectuurhistorische onderbouwing en ruimtelijk onderzoek

Burgemeester van de Wielstraat 3 Ravenstein

Gemeentelijk monument

 

Opdrachtgever

Particulier

 

Uitvoering

Architectuurhistorisch en ruimtelijk onderzoek

2015


Aanleiding tot het onderzoek is de wens van de eigenaren van Burgemeester van de Wielstraat 3 om op het perceel een bijgebouw op te richten van maximaal 50m2. Het volume zal worden gebruikt als praktijkruimte. Burgemeester van de Wielstraat 3 is ingeschreven als gemeentelijk monument. Deze status heeft alleen betrekking op het hoofdhuis, een in 1921 gebouwde boerderij. Op het perceel, met een totale oppervlakte van ruim 7 hectare, staan naast de boerderij een tweetal bijgebouwen, te weten een schuur met garage en een voormalige kippenstal. Vanwege de status van het hoofdhuis was het verzoek van de gemeente om, bij het indienen van een omgevingsvergunning, dan wel het verkrijgen van een principeakkoord zowel een schetsmatige weergave van de opstanden van het volume te laten zien, als een architectuurhistorisch en ruimtelijke onderbouwing aan te reiken.

 

Passende typologie

De wens van de opdrachtgever is om een volume op te richten dat passend is bij het historische boerenerf. Uitgangspunt hierbij is om tot op detailniveau historisch ‘correct’ te werk te gaan, dus zowel wat betreft materialisatie als detaillering moet het volume ogen alsof het onderdeel van het oorspronkelijke ensemble heeft kunnen zijn. Vanwege de beperkte omvang van het toegestane volume en vanwege de aanwezigheid van een gebouw dat in omvang en opzet al aansluit op de typologie van een vrijstaande schuur (de schuur/garage), is ervoor gekozen om te kijken naar andere karakteristieke bijgebouwen die op een (historisch) boerenerf aanwezig zijn. Door middel van het uitvoeren van een inventariserend onderzoek naar in de omgeving aanwezige boerenerven en historisch beeldmateriaal van boerenerven, is gekeken welk gebouwtype zou aansluiten op de bestaande situatie en waar het nieuwe volume idealiter geplaatst kan worden. Op basis van dit onderzoek is de typologie van het bakhuis met aangebouwde stal als uitgangspunt genomen.  Een reeks aanbevelingen is opgesteld die als uitgangspunt kunnen dienen voor het realiseren van het ontwerp