Nieuwe Haven 14-15 Dordrecht

Rijksmonument Nieuwe Haven Dordrecht, fiscaal traject onderhoudskosten

Nieuwe Haven 14-15 Dordrecht

Rijksmonument

 

Opdrachtgever

Particulier

 

Uitvoering

begeleiding fiscaal traject onderhoudskosten rijksmonument

2017-2019


Aan de Nieuwe Haven te Dordrecht ligt het in oorsprong zeventiende-eeuwse herenhuis Nieuwe Haven 14. De huidige, nieuwe eigenaar wenst het rijksmonument te restaureren en opnieuw geschikt te maken voor bewoning (sinds 1991 een kantoorfunctie). In dit verband heeft de eigenaar Res nova Monumenten verzocht te begeleiden bij het fiscale traject, zodat de projectbegeleider een onderbouwde splitsing heeft kunnen maken tussen posten die als fiscaal aftrekbaar kunnen worden aangemerkt en posten die als (fiscale) verbetering worden beschouwd.

 

Zeventiende-eeuws herenhuis

Aan de hand van de moer- en kinderbintenconstructie en een bewaard gebleven spiltrap is vast te stellen dat het voorhuis aan het begin van de zeventiende eeuw gebouwd moet zijn. Een smalle gang langs de linkerzijde (westzijde) verbindt het voorhuis met het achterhuis. De oorspronkelijke binnenplaats is in een later stadium bij de woning betrokken. Dit achterhuis was voorzien van een moer- en kinderbinten constructie. Zowel delen van de eiken balklaag als een deel van de in vakwerk uitgevoerde westelijke gevel is bewaard gebleven.

 

Aan het begin van de achttiende eeuw wordt het huis verbouwd. Er wordt onder andere een stoep tegen de voorgevel geplaatst (eerst inpandige trap naar de hoog geplaatste bel-etage). Omstreeks 1787 wordt de gehele voorgevel vernieuwd inclusief de bordestrap en krijgt het pand zijn huidige aanzicht. In het pand wordt op de bel-etage een lange gang aangebracht, met een vloerafwerking met marmerplavuizen en op de wanden en het plafond stucwerk met nissen en ornamenten. De kamers op de bel-etage achter de voorgevel worden afgewerkt met een wandbetimmeringen, stucwerkplafonds, een marmeren schoorsteenmantel met spiegel en tussen de voor- en achterkamer een porte-brisé. De hof tussen het voorhuis en de achtergelegen woning wordt grotendeels bebouwd. In het achterhuis wordt een grote zaal met wandbetimmeringen, een schoorsteenmantel en een houtenplafond met ornamenten ingericht. Nadien hebben er nog diverse verbouwingen plaatsgevonden, waarbij onder andere de vensters zijn vernieuwd. De grootste ingreep werd doorgevoerd in 1991. Bij het achterhuis wordt het dak verwijderd en wordt een moderne transparante dakconstructie. Deze constructie is door de huidige eigenaar weer verwijderd.

 

Het bouwhistorisch onderzoek is in 2018 uitgevoerd door L. Megens namens Lughten Malsgaert Architecten b.v. bna.