Lambertusklooster Vlierden

Lambertusklooster Pastoriestraat Vlierden bouwhistorisch onderzoek herbestemming gemeentelijk monument

Lambertusklooster

Pastoriestraat 26

Gemeentelijk monument

 

Opdrachtgever

Particulier

 

Uitvoering

Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek

2015

 

Architect

Rob van Leuven Architect bna


Gelegen in het centrum van Vlierden ligt het in 1906 gebouwde voormalige St.-Lambertusklooster. Het complex is een gemeentelijk monument. De opdrachtgever heeft de intentie het pand aan te kopen en te herbestemmen tot een meervoudige woonlocatie. Voorafgaand aan de aankoop is een plan opgesteld. Aangezien het een monument betreft is het noodzakelijk dat een bouwhistorisch onderzoek wordt uitgevoerd. Res nova Monumenten is gevraagd om het bouwhistorisch onderzoek met waardenstelling te verrichten.

 

De eerste plannen voor de bouw van een klooster in Vlierden werden gemaakt door pastoor Lambert Lorskens, wiens naam op de gevelsteen naast de entree staat vermeld. Het lukte de pastoor de Zusters van Den Bosch naar Vlierden te krijgen om hier een liefdesgesticht met tehuis voor ziekenverpleging, ouderenzorg en met een school op te richten. Het gebouw werd in 1907 gebowud. De naam Sint-Lambertusklooster of Lambertusgesticht is waarschijnlijk geïnspireerd door de voornaam van de pastoor die zich vooral heeft ingespannen om de zusters naar Vlierden te krijgen.

 

In 1953 vertrekken de zusters uit het klooster. Het pand had geen religieuze functie meer. Na een tijd als opvang voor Indische repatrianten te hebben gediend, werd het ingericht als dagbestedingscentrum. Een functie die het tot voor kort vervulde. In de loop der jaren kreeg het pand de naam Huize De Vliert.

 

Het klooster is wat betreft exterieur in hoofdopzet nog representatief voor het moment waarop het ontstaan is, 1906. Echter de verbouwing van 1966 heeft wel enkele ingrijpende aanpassingen tot stand gebracht, die met name van invloed zijn op de kopgevels van de vleugels en de risalieten (waaronder ook het verdwijnen van het risaliet aan de achterzijde). Het interieur is, zowel wat betreft plattegrond als afwerking ontstaan aan het eind van de jaren zeventig. Hierbij is slechts een klein aantal authentieke elementen,  de deurkozijnen en trappen, behouden (waarvan de trappen dermate gewijzigd dat de oorspronkelijke verschijningsvorm nauwelijks beleefbaar is).

 

Een bijzonder element vormt de gevelsteen in de korte zijgevel van de rechter dwarsvleugel. Onder het venster bevindt zich een wapensteen van het adellijk geslacht De Maurissens. Deze familie vestigde zich in 1793 te Vlierden. Mogelijk is deze steen na de afbraak van de oude parochiekerk in 1902 opgeslagen en bij de bouw van het klooster hergebruikt