Mook en Middelaar, redengevende beschrijvingen

Redengevende beschrijvingen gemeentelijke monumenten Mook, Molenhoek en Plasmolen

Mook en Middelaar

Kernen Molenhoek, Mook en Plasmolen

 

Opdrachtgever

Gemeente Mook en Middelaar

Don Rackham namens Gelders Genootschap

 

Uitvoering

18 redengevende beschrijvingen van gemeentelijke monumenten

2010


Namens het Gelders Genootschap, heeft Don Rackham  in opdracht van de gemeente Mook en Middelaar uitgebreide redengevende beschrijvingen opgesteld voor een 18-tal door de gemeente geselecteerde, nieuwe gemeentelijke monumenten, gelegen in de dorpen Mook, Molenhoek en Plasmolen. Het betreft gebouwen, waaronder diverse boerderijen, maar ook kerken, herenhuizen, een kerkhof en een baanwachtershuisje, die in belangrijke mate bijdragen aan het hoogwaardige historische straatbeeld of landschappelijk ensemble. 

 

Deze nieuwe lijst vormt een aanvulling op de al aanwezige lijst met gemeentelijke en rijksmonumenten en draagt bij aan het behoud van en beleid rondom het historisch erfgoed van de gemeente Mook en Middelaar.