Nunspeet, redengevende beschrijvingen

Redengevende beschrijvingen gemeentelijke monumenten, Nunspeet en Elspeet

Nunspeet

 

Opdrachtgever

Gemeente Nunspeet

Don Rackham namens Gelders Genootschap

 

Uitvoering

12 redengevende beschrijvingen van gemeentelijke monumenten

2011


Namens het Gelders Genootschap, heeft Don Rackham  in opdracht van de gemeente Nunspeet uitgebreide redengevende beschrijvingen opgesteld voor een 12-tal door de gemeente geselecteerde, nieuwe gemeentelijke monumenten, gelegen in de kernen Nunspeet en Elspeet. Het betreft onder andere enkele boerderijen, stadswoningen en aan het spoor gelieerde gebouwen, die in belangrijke mate bijdragen aan het hoogwaardige historische straatbeeld of landschappelijk ensemble. 

 

Deze nieuwe lijst vormt een aanvulling op de al aanwezige lijst met gemeentelijke en rijksmonumenten en draagt bij aan het behoud van en beleid rondom het historisch erfgoed van Nunspeet.