Pakhuis Dolhuisstraat Dordrecht

Dolhuisstraat 2-10 Dordrecht, zeventiende eeuw, pakhuis, rijksmonument, fiscale aftrek

Dolhuisstraat 2-10 Dordrecht

Rijksmonument

 

Opdrachtgever

particulier

 

Uitvoering

Financieel plan Monumenten (FiP)

2014

 

Samenwerking

De Instandhouder (technisch gebrekenplan)


Aanleiding tot het opstellen van een FIP Monumenten (Financieel Plan Monumenten) voor Dolhuisstraat 2-10, is het voornemen van de eigenaar om het zeventiende-eeuws pakhuis te herbestemmen, restaureren en verbouwen.  In dit verband heeft de eigenaar Res nova Monumenten verzocht een overzicht op te stellen van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en het fiscale traject in kaart te brengen. Een en ander heeft geresulteerd in een rapport waarin het overzicht van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden met kostenbegroting is opgenomen en een splitsing is gemaakt tussen de als fiscaal aftrekbare onderhoud posten/bedragen en de kosten die als (fiscale) verbetering worden beschouwd.

 

Zeventiende-eeuws pakhuis

Gelegen in het oude centrum van Dordrecht, op een steenworpafstand van de Grote Kerk, bevindt zich het pand Dolhuisstraat 2-10. Het voormalige pakhuis is gelegen in een smal straatje dat de parallel aan de waterwegen lopende Voorstraat en Boogjesstraat-Spuiboulevard verbindt. De voorgevel van het gebouw ligt pal aan de straat. De achterzijde van het pand is bereikbaar/zichtbaar vanaf een steeg die bereikbaar is via de ten oosten gelegen Ruitenstraat.

 

Dolhuisstraat 2-10 is een zeventiende-eeuws pakhuis. Het wordt gekenmerkt door haar sobere, zakelijke opzet. Het pand heeft een L-vormige plattegrond. Aan de straatzijde is het gebouw vijf assen breed. In de centrale as en de uiterst noordelijke as bevindt zich een grote entreepartij. De overige gevelopeningen bestaan uit grote raampartijen, op de begane grond uitgevoerd als kruisvenster en op de verdiepingen voorzien van een middenstijl. De ramen zijn onderverdeeld middels roeden. Het pand is in baksteen opgetrokken. De voor- en noordelijke zijgevel zijn uitgevoerd in schoon metselwerk, bestaande uit IJsselstenen. De blinde achtergevel en zuidelijke zijgevel zijn afgewerkt met een pleisterlaag. Het dak, bestaande uit een schilddak met aangekapt dak aan de achterzijde (L-vorm), is gedekt met Holle pannen en voorzien van een negental sobere dakkapellen. In de oksel van het gebouw, aan de noordoostzijde, is een kleine binnenplaats (geen onderdeel van het complex). Hierin is de brandtrap voor de verdiepingen geplaatst. De begane grond is ingericht als café. Onder de zuidwestelijke hoek bevindt zich een via een luik toegankelijke kelder. De verdiepingen zijn bereikbaar via een aparte entree in de noordelijke travee. In de hal bevindt zich een moderne trap en lift, die de drie woonlagen (eerste, tweede en zolderverdieping), met elkaar verbindt. Per verdieping is het ondiepere westelijke travee ingericht als logistieke ruimte. Het zuidelijke gedeelte omvat de eigenlijke opslagruimten. Op de verdiepingen is sprake van een onverdeelde ruimte, die door een rij stalen kolommen en onderslagbalk in twee traveeën wordt gedeeld. In de zuidoostelijke hoek is een bouwblok geplaatst, welke enkele kleine vertrekken huisvest (toilet, badkamer, keuken). De zolderverdieping is middels niet-dragende scheidingswanden opgedeeld in een aantal vertrekken. De kap met zakgoot is weggewerkt achter een verlaagd gipsen plafond. Vanwege lekkages is dit plafond op meerdere plaatsen verwijderd, waardoor er beter zicht is op de schade aan de kap.

 

Met uitzondering van de op verschillende plaatsen zichtbare constructieve elementen (balken, vloerlagen, kap),  en een nu inpandig gelegen kapel voor de zakgoot, is in het interieur geen sprake van een hoogwaardig historisch interieur. Dit sluit aan op de oorspronkelijke karakteristiek van het pand als bedrijfsmatig, functioneel pand.