Schuur van boerderij Rijkesluisstraat Oirschot

Schuur boerderij rijkesluisstraat Oirschot, Financieel plan Monumenten, fiscale aftrek onderhoudskosten

Rijkesluisstraat 56 Oirschot

Rijksmonument

 

Opdrachtgever

Particulier

 

Uitvoering

Financieel plan Monumenten

2015

 

Aannemer

Bouwbedrijf X. van Heertum


Aanleiding tot het opstellen van een FIP Monumenten (Financieel Plan Monumenten) voor Rijkesluisstraat 56 te Oirschot, is het voornemen van de eigenaar om de vrijstaande schuur van de boerderij te restaureren en verbouwen.  In dit verband heeft de eigenaar Res nova Monumenten verzocht een overzicht op te stellen van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en het fiscale traject in kaart te brengen. Een en ander heeft geresulteerd in een rapport waarin het overzicht van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden met kostenbegroting is opgenomen en een splitsing is gemaakt tussen de als fiscaal aftrekbare onderhoud posten/bedragen en de kosten die als (fiscale) verbetering worden beschouwd.

 

Vrijstaande schuur

Rijkesluisstraat 56 is een (vroeg) achttiende-eeuwse stadsboerderij aan de oostelijke grens van de historische kern. De schuur is in zijn huidige verschijningsvorm representatief voor meerdere bouwfasen. Dit is onder andere zichtbaar aan enkele bouwsporen, zoals de zichtbare vlechtingen aan de kopgevels en aan het op diverse plaatsen gebruikte afwijkende bouwmateriaal (baksteen en betonvensters). Vermoedelijk is de schuur al vroeg in zijn bestaan (achttiende of negentiende eeuw) opgehoogd. In de twintigste eeuw heeft een tweede wijziging plaatsgevonden, waarbij de voor de wederopbouwperiode karakteristieke betonvensters zijn geplaatst (en de oorspronkelijke poort op de kopgevel is verdwenen).

 

De schuur telt één bouwlaag en is geplaatst onder een hoog opgetrokken zadeldak (Oudhollandse pannen) met wolfseinden. Het volume is in baksteen opgetrokken en uitgevoerd in kruisverband. De achtergevel is voorzien van potdekselplanken onder de nok. Tegen de begane grond stond een gepotdekselde aanbouw onder lessenaardak die in open verbinding met de schuur stond. De schuur heeft nog de oorspronkelijke eikenhouten gebintconstructie