Stationsplein Roermond, Hotel Roermond

Stationsplein Roermond, Hotel Roermond Godsweerdersingel, cultuurhistorisch en ruimtelijk onderzoek

Stationshotel Roermond

Stationsplein Roermond

 

Opdrachtgever

Commerciële partij

 

Uitvoering

Cultuurhistorisch en ruimtelijk onderzoek

2008-2009

 

Architect

Kern architecten


De opdrachtgever heeft Res nova Monumenten opdracht gegeven voor een cultuurhistorische en ruimtelijke analyse van het Stationsplein en haar directe omgeving. De aanleiding voor deze opdracht is het plan “Massastudie Stationshotel” van Kern architecten om het huidige Hotel Roermond te vervangen door eigentijdse nieuwbouw, die recht doet aan de uitstraling en het centrale karakter van het Stationsplein.

 

De volgende onderzoeksvragen zijn hierbij gesteld:

  • Hoe heeft de locatie zich globaal in de loop van de tijd ontwikkeld in samenhang met de oude binnenstad, de singelring en het stationsgebied?
  • Welke ingrijpende wijzigingen hebben in de naoorlogse periode in het plangebied plaatsgevonden?
  • Wat zijn de effecten van deze aanpassingen geweest voor de gaafheid, herkenbaarheid en cultuurhistorische waarde van het stationsgebied?
  • Wat is het effect van de voorgenomen plannen weergegeven in “Massastudie Stationshotel” van Kern architecten?

Naar aanleiding van de bevindingen, waaruit is gebleken dat het hotel op een van de bastions van de voormalige vestigwerken is gelegen, is het onderzoek in een later stadium uitgebreid met een reeks projecties, waarbij historische situaties, de huidige situatie en de beoogde opzet over elkaar zijn gelegd. De reden hiervoor is dat de nieuwbouw deels op de helling van het voormalige bastion wordt opgetrokken. Door inzicht te krijgen in de historische gelaagdheid en daaraan gekoppeld de mogelijke verschillen in bodemopbouw, kan hier in de planvorming rekening mee worden gehouden en gepaste vervolgstappen worden genomen.

 

Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met drs San Loven.