Surinamestraat 42 Den Haag

Rijksmonument Surinamestraat 42 Den Haag, fiscaal traject onderhoudskosten

Surinamestraat 42 Den Haag

Rijksmonument

 

Opdrachtgever

Commerciële partij

 

Uitvoering

Financieel plan Monumenten

2017


Aanleiding tot het opstellen van een FIP Monumenten (Financieel Plan Monumenten) voor Surinamestraat 42 te Den Haag, is het voornemen van de eigenaar om pand, een rijksmonument, te restaureren en verbouwen.  In dit verband heeft de eigenaar Res nova Monumenten verzocht een overzicht op te stellen van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en het fiscale traject in kaart te brengen. Een en ander heeft geresulteerd in een rapport waarin het overzicht van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden met kostenbegroting is opgenomen en een splitsing is gemaakt tussen de als fiscaal aftrekbare onderhoud posten/bedragen en de kosten die als (fiscale) verbetering worden beschouwd.

 

Archipelbuurt

De Surinamestraat is onderdeel van de Archipelbuurt in Den Haag. Een stadsuitbreiding  uit de tweede helft van de negentiende eeuw in het toenmalige duingebied ten noorden van het oude centrum van Den Haag. De Archipelbuurt is een beschermd stadsgezicht waarbij de Surinamestraat een brede lommerrijke straat is met aan weerszijden monumentale rijk versierde panden en in het midden een groene strook met kastanjebomen. Het Rijksmonument Surinamestraat 42 bevindt zich op de noordelijke kop van de groene middenstrook, daar waar de straat zich versmalt richting Laan Copes van Cattenburgh.

 

Surinamestraat 42 is een woonhuis op rechthoekige plattegrond, bestaande uit drie bouwlagen, met op de hoek aan de straatzijde een uitkragend arkeltorentje vanaf de eerste verdieping. De korte zijde van het pand is aan de straatzijde voorzien van een trapgevel. Het pand is gebouwd in 1880-1881 door rijksbouwmeester C.H. Peters (voor hemzelf) in neo-renaissancestijl. Het interieur van het pand is door C.H. Peters voorzien van monumentale onderdelen, uit andere panden. Zo is er op de begane grond een ovale plafondschildering, voorstellende Aurora van M. Terwesten (1670-1757), afkomstig uit een huis in Middelburg en een houten schoorsteenmantel in neo-renaissance stijl met 17e-eeuwse tegels, een haardplaat (uit 1701). Langs de wanden in de hal zijn polychrome tegeltableaus uit de 17e eeuw, afgesloten door een fries van blauwe tegels aangebracht. Deze tegels zijn volgens de overlevering afkomstig uit het huis van Constantijn Huygens aan het Plein, dat voor het door Peters ontworpen Ministerie van Justitie moest wijken.