Swalmerstraat 61 Roermond

Bouwhistorisch onderzoek, rijksmonument Swalmerstraat 61 Roermond, zeventiende eeuw

Swalmerstraat 61 Roermond

Rijksmonument

 

Opdrachtgever

Commerciële partij

 

Uitvoering

Bouwhistorisch onderzoek

2016


De eigenaar van rijksmonument Swalmerstraat 61 te Roermond heeft Res nova Monumenten gevraagd een bouwhistorische verkenning uit te voeren. De opdrachtgever wenst binnen de bestaande structuur van het pand enkele wijzigingen door te voeren, bestaande uit het oprichten van enkele wanden en het creëren van enkele natte cellen (vrijstaande doosjes).

 

Historisch casco

Net zoals een groot aantal gebouwen in de historische binnenstad, is ook bij Swalmerstraat 61 sprake van een casco dat aanzienlijk ouder is dan het huidige, in de negentiende eeuw ontstane aanzicht. De kelders onder het pand zijn opgetrokken in diverse bouwmaterialen. De oudste kelder betreft een mergel kelder in het oostelijke gedeelte van het pand. Deze is terug te voeren tot de late middeleeuwen. De drie westelijke kelders zijn alle opgetrokken in een groot formaat baksteen en dateren uit de zeventiende eeuw. De huidige L-vormige hoofdopzet is in de zeventiende eeuw ontstaan. De lijstgevel aan de straat telt zes vensterassen. Achter het westelijke gedeelte is een forse uitbouw gerealiseerd. Bij de achtergevel van deze uitbouw is de oorspronkelijke zeventiende-eeuwse opzet met hardstenen vensteromlijstingen nog zichtbaar. De tuinmuur met hardstenen poortomlijsting, welke nu deel uitmaakt van nummer 59, hoorde van oorsprong bij nummer 61.

 

Bij een grote verbouwing in de tweede helft van de negentiende eeuw werden de gevels gepleisterd, werd een nieuwe hardstenen dooromlijsting gerealiseerd, de vensters vervangen en de opvallende brede dakopbouw geplaatst. Van oorsprong had de gevel een rijkere opzet en waren de vensters voorzien van persiennes.

 

Met uitzondering van de hoofdstructuur en de negentiende-eeuwse trap (balustrades zijn vervangen), zijn er in het interieur geen historische elementen meer behouden. Zowel de balklagen als de volledige kap zijn in 1972 vervangen