Villa Parklaan Eindhoven

Villa Parklaan 32 Eindhoven, gemeentelijk monument architect Jan Rebel

Parklaan 32 Eindhoven

Gemeentelijk monument

 

Opdrachtgever

Particulier

 

Uitvoering

Architectuurhistorische notitie

Effecttoets schetsplan

2010


Aanleiding voor de notitie, is de wens van de opdrachtgever om inzicht te krijgen in de haalbaarheid tot verbouwing en uitbreiding van het gemeentelijk monument Parklaan 32 te Eindhoven, alvorens hij besluit over te gaan tot aankoop van het pand.

 

Villapark

Parklaan 32 ligt in het Eindhovense Villapark. Dit park, gelegen ten oosten van het centrum, ontstond aan het begin van de twintigste eeuw. Op het toen nog Tongelres grondgebied werd vanaf het begin van de eeuw een groot aantal kapitale landhuizen opgericht, waaronder landhuis De Laak van architect J.W. Hanrath (gebouwd in 1907 voor Anton Philips) en Huize Granville van architect Joseph T.H. Cuypers (gebouwd in 1916 voor familie Mignot). De wijk vormt een bijzondere staalkaart aan villa’s en landhuizen uit de eerste helft van de twintigste eeuw, die veelal zijn geplaatst in een parkachtige tuinaanleg. Het Villapark is aangewezen als beschermd stadsgezicht.

 

Parklaan 32

Parklaan 32 is gebouwd in een stijl die sterk is beïnvloed door de Engelse landhuisstijl. Het pand werd gerealiseerd in 1939 naar een ontwerp van architect Jan Rebel uit Laren. Zowel wat betreft opbouw, materiaal- en kleurgebruik en interieur een groot aantal karakteristieke, gaaf behouden elementen bevat. De waarde die aan dit pand is toegeschreven, bestaat dan ook voor een groot deel uit de typologische kwaliteiten en vanwege de gaafheid van het geheel.