Boerderij Merkelbeek

boerderij, gemeentelijk monument, Haagstraat Merkelbeek

boerderij Merkelbeek

Haagstraat 26 Merkelbeek

Rijksmonument

 

Opdrachtgever

particulier

 

Uitvoering

Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek.

2019


In oorsprong achttiende-eeuwse boerderij. In de boerderij zijn nog aanzienlijke delen (en bouwsporen) van de oorspronkelijke vakwerkconstructie behouden, waaronder de  uit 1766 daterende schuur. Deze stond oorspronkelijk ergens anders en is ten tijde van de bouw van de boerderij herplaatst. Het huidige aanzicht wordt bepaald door de combinatie van vakwerk en versteende gevels. Daarnaast is aan zowel het exterieur als het interieur herkenbaar hoe het woonhuis in de negentiende eeuw naar het oosten toe is uitgebreid (en de woning werd geheroriënteerd). 

 

De boerderij is aan het eind van de vorige eeuw opgesplitst. De oorspronkelijke carré is hierbij als één geheel behouden. De uitbreiding van het woonhuis (rechter vensteras) en de aanbouwen tegen de oostzijde, zijn op dat moment tot nieuwe woning verbouwd (Haagstraat 24). Aan het begin van de twintigste eeuw is de woning en oostelijke stal verbouwd.

 

De bouwhistorische verkenning is uitgevoerd ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning voor de restauratie en verbouwing van de westelijke stalvleugel.