De Weijershof

Boerderij De Weijershof te Maasniel, Roermond, fiscale aftrek onderhoud rijksmonument

Boerderij De Weijershof

Wijershof 3 Maasniel

Rijksmonument

 

Opdrachtgever

particulier

 

Uitvoering

Financieel plan Monumenten

2018

 

Calculatie

Bouwbedrijf Leon Corstjens BV


Aanleiding tot het opstellen van een FIP Monumenten (Financieel Plan Monumenten) voor Wijerspad 3 te Maasniel-Roermond, de Weijershof, is het voornemen van de eigenaar om de boerderij te restaureren en verbouwen.  In dit verband heeft de eigenaar Res nova Monumenten verzocht een overzicht op te stellen van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en het fiscale traject in kaart te brengen. Een en ander heeft geresulteerd in een rapport waarin het overzicht van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden met kostenbegroting is opgenomen en een splitsing is gemaakt tussen de als fiscaal aftrekbare onderhoud posten/bedragen en de kosten die als (fiscale) verbetering worden beschouwd.

 

Weijershof

De Weijershof was van oorsprong een pachtboerderij van het in Roermond gelegen Karthuizer klooster. Bij het pand lag een zeer omvangrijk gebied van landbouwgronden, weilanden en bossen. In 1783, na het opheffen van de kloosterorde, is de boerderij in particuliere handen geraakt. Hoewel de geschiedenis van de Weijershof is terug te voeren tot de vijftiende eeuw, is de huidige verschijningsvorm in hoofdopzet te dateren omstreeks 1700.De boerderij omvat één bouwlaag en is geplaatst onder een tussen twee bakstenen kopgevels geplaatst zadeldak. Tegen het linkerdeel van de zuidgevel is een lagere aanbouw onder lessenaarsdak gelegen. Het volume is opgezet als langgevelboerderij met dwarsdeel. De oriëntatie van het woonhuisgedeelte is aan het eind van de negentiende eeuw gewijzigd, waarbij de entree naar de rechter zijgevel is verplaatst. De rechter zijgevel is in hoofdopzet negentiende-eeuws (geen bouwsporen zoals in de andere gevels). Rechts zit het woonhuis met centraal geplaatst een deur en aan weerszijde een venster. Links hiervan de voormalige bijkeuken met aparte entree. Tegen het linker deel van de zijgevel staat een aanbouw. Deze was oorspronkelijk open, maar is in de loop van de negentiende eeuw (met latere aanpassingen) dichtgezet. De gevel van de schuur telt één grote poortopening. Rechts hiervan is een dichtgezette poortdoorgang onder eiken latei zichtbaar.

 De oostgevel is de oorspronkelijke voorgevel uit circa 1800 en wordt gekarakteriseerd door haar bijzondere barokke krulgevel. In de gevel is nog de locatie van een oorspronkelijke deur zichtbaar. De vensters zijn in de huidige opzet negentiende-eeuws, waarbij de bouwsporen de opzet van de voorgangers laten zien. De vensters op de verdieping zijn in de negentiende eeuw toegevoegd, als ook de verdieping (deels) een woonfunctie krijgt. De westgevel is geheel blind. Ook deze gevel is uitgevoerd als krulgevel.

De rond 1700 opgetrokken noordgevel vertoont een groot aantal bouwsporen, waardoor de ontwikkelingsgeschiedenis van het pand duidelijk zichtbaar is. In de huidige opzet is nagenoeg de gehele gevelopzet negentiende-eeuws (en enkele latere aanpassingen). De oorspronkelijke grote poort onder rondboog van de deel is dichtgezet. Het meest bijzondere element in de boerderij is de authentieke eikenhouten kapconstructie, bestaande uit vijf kapspanten met drie gestapelde jukken en krommers. De forse eiken moerbalken overspannen de gehele ruimte (geen staanders of ankerbalkgebinten). Het dak is in het laatste kwart van de vorige eeuw onder handen genomen, waarbij de pannen zijn vernieuwd en de gordingen verzwaard. Hierop zijn nieuwe sporen en eternietplaten gelegd