Legeringsgebouw B Ernst Casimirkazerne

Legeringsgebouw Ernst Casimirkazerne Roermond, rijksmonument

Ernst Casimirkazerne

Stadsweide Roermond

Rijksmonument

 

Opdrachtgever

Commerciële partij

 

Uitvoering

Bouwhistorisch onderzoek

2019

 

Architect

Kern Architecten


Het Designer Outlet Centre te Roermond opende in 2001 haar deuren. Het winkelcentrum werd aangelegd op het terrein van de voormalige Ernst Casimirkazerne, een zogenaamde Boostkazerne. Bij de ontwikkeling werden twee van de kazernegebouwen gehandhaafd en geïntegreerd in de ontwikkelingsplannen: het poortgebouw (gebouw A) en één van de drie legeringsgebouwen (gebouw B). Beide zijn sinds 1999 aangewezen als rijksmonument. 

 

 

De begane grond van het legeringsgebouw is in gebruik als winkelruimte. De verdieping en de zolder worden momenteel gebruikt als opslag en technische ruimte. Gekeken wordt of beide bouwlagen een nieuwe functie te geven. Het bouwhistorisch onderzoek dient als onderlegger voor de te ontwikkelen plannen en als objectieve waardering voor de beoordeling van het in te dienen ontwerp.

 

Boostkazerne

De kazerne is een zogenaamde Boostkazerne, gebouwd in 1938. Het betreft een gestandaardiseerd ontwerp dat werd aangeleverd door kapitein der Genie A. Boost. Het plan werd bij zestien kazernes gehanteerd. De grootste waarde van deze kazernes zit in het totaalensemble van poortgebouw, drie of zes legeringsgebouwen, keukengebouw, overige (kleinere) volumes en de appelplaat. Juist deze ensemblewaarde is bij de Ernst Casimirkazerne door de ontwikkeling van het Outlet Centre verdwenen.

 

Het idee van het gestandaardiseerd type was dat men in zeer korte tijd een kazerne kon bouwen. Efficiëntie en het gebruik van off the shelf materialen speelden hierbij een belangrijke rol. Niettemin kenmerken alle Boostkazernes zich, met name aan het exterieur door een hoge mate van verfijning. Het uitzonderlijk gave, zakelijk-expressionistisch vormgegeven exterieur is als zodanig ook bijzonder (voor Roermond), waarbij elementen als het klezorenverband met verdiepte voeg, de stalen vensterpartijen met keramische vensterbanktegels, de toegangsdeuren/ingangspartij met forse dakoverstek en het zichtbare beton als decoratief element (lateien en consoles) een belangrijke rol spelen. Op de begane grond is de gaafheid van het gebouw door de huidige functie als winkel (winkeldeuren, reclame en ventilatiesystemen) enigszins aangetast.

 

De belevingswaarde van het interieur wordt vooral bepaald door de opzet van het casco. De oorspronkelijke structuur is nog duidelijk herkenbaar (zij het deels in de loop van de tijd opnieuw opgetrokken). De betonconstructie, van oorsprong al bedoeld om in het zicht te blijven draagt in hoge mate bij aan het zakelijke karakter van het gebouw: het beton vormt de vloerafwerking en is gepolijst en gekleurd; het beton met de afdruk van de houten bekisting en de balkstructuur vormt de plafondafwerking. Ook bij de statige keizerstrap, toegepast vanwege de grote massa's mensen die het tegelijk moest kunnen verwerken, wordt de karakteristiek bepaald door het in het zicht gelaten beton (de leistenen tegels zijn niet authentiek).

 

De kap maakt deel uit van het oorspronkelijke plafond. Het onderscheid in materiaal en constructie sluit aan op het idee van een efficiënte bouw: voor ieder specifiek volume werd de meest voor de hand liggende constructiewijze toegepast. Dit vertaalt zich bij het legeringsgebouw in de eenvoudige stalen gordingenkap bij de hoofdmassa en een houten kap (met verbeterde Hollandse spanten) op plaatsen waar sprake is van 'kleinere' bouwmassa's zonder dragende muren