Kasteelruïne Stein

Ruïne kasteel Stein

Kasteelruïne Stein

Ondergenhousweg 14 Stein

 

Opdrachtgever

Stichting het Limburgs Landschap

 

Uitvoering

Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek

Ruimtelijk onderzoek

2019

 

Samenwerking

Stadsherstel Limburg

Stichting Erfgoed Stein


Over de kasteelruïne van Stein is nog opvallend weinig bekend. Vreemd, aangezien de ruïne wat betreft ouderdom, omvang en 'gaafheid' een van de voornaamste voorbeelden in Nederland is. De belangrijkste reden hiervoor is dat op het kasteelterrein tot laat in de jaren negentig een klooster was gelegen en dat de paters de ruïne als hun eigen project beschouwden. Sinds 2011 is de ruïne en het park eigendom van Stichting het Limburgs Landschap. De gebouwen op de nederhof, bestaande uit het negentiende-eeuwse landhuis, koetshuis en voorhof, zijn in 1997 verbouwd tot appartementen en zijn particulier eigendom. 

 

Het onderzoek richtte zich op:

  • het ontleden van de bouwgeschiedenis: uit welke bouwfase verschillen de diverse onderdelen? De oorsprong ligt rond 1200. Op dat moment werd op de motte een maaskeien fundering geplaatst met daarop een houten toren. In de loop van de dertiende of veertiende eeuw is de nog aanwezige ronde donjontoren op de fundering opgetrokken en is de veelzijdige keermuur geplaatst. In de vijftiende eeuw is het kasteel voorzien van een nieuw voorwerk, een barbacane. Het onderzoek laat zien dat de grote bakstenen toren (de Rode Toren) vermoedelijk vroeg-zeventiende-eeuws is en dat er voorheen een kleinere toren heeft gestaan (een spiegeltoren van de zogenaamde puttoren). Op het burchtplein zijn de relicten van een aantal op het burchtplein gelegen woonvolumes behouden en deels gereconstrueerd.
  • de relatie met het park. Het kasteel is rond 1800-1825  tot ruïne geworden en is het opgenomen in een parkaanleg in landschappelijke stijl. Op het voorplein werd een nieuw landhuis gebouwd. De ruïne ging fungeren als een vanitassymbool en vormde het ankerpunt in de parkaanleg. De donjon kreeg daarbij een nieuwe functie als belvedere, een uitkijktoren. De negentiende-eeuwse ijzeren trappartij die toegang gaf tot de donjon, is nog behouden. De vroeg-negentiende-eeuwse 'romantische' situatie is vandaag de dag nog grotendeels aanwezig en vormt een belangrijk aspect uit de geschiedenis van kasteel Stein.
Gedurende het onderzoek kregen we van de Stichting Erfgoed Stein een uitgebreid archief tot onze beschikking. Dit archief, nagelaten door pastoor Munsters, de drijvende kracht achter de restauratie en reconstructie van de ruïne, bestaat voornamelijk uit foto's uit de periode 1920-1980. De foto's geven een unieke blik op de ontwikkeling van de ruïne in de twintigste eeuw en laten zien dat de paters over een periode van ruim zestig jaar zeer actief bezig zijn geweest op de ruïne. Hierbij zijn niet alleen onder het burchtplein verdwenen fundamenten blootgelegd, maar heeft ook op grote schaal reconstructie plaatsgevonden en zijn grote delen van de keermuur voorzien van een nieuwe beklamping. Hierbij is zowel hergebruikt materiaal (niet specifiek afkomstig van de betreffende locatie) als nieuw materiaal toegepast. Door een gebrek aan documentatie door de paters is niet geheel duidelijk waarop deze reconstructies (en de materiaalkeuzes) zijn gebaseerd. Het onderzoek laat zien dat de keuzes die de paters hebben gemaakt op ten minste een aantal punten plaatsen zijn gebaseerd op onjuiste aannames.

Stichting het Limburgs Landschap staat nu voor de uitdaging om de ruïne ook voor de komende 100 jaar te consolideren.