Lorentzschool HBS Arnhem

Lorentzschool, Rijks HBS, rijksmonument Arnhem

Hogere Burgerschool (Lorentzschool)

Schoolstraat 33-35 Arnhem

Rijksmonument

 

Opdrachtgever

Commerciële partij

 

Uitvoering

Financieel plan Monumenten

2018

 

Gebrekenplan en begroting

Vermeulen Bouwadvies en Calculatiebureau


Aanleiding tot het opstellen van een FIP Monumenten (Financieel Plan Monumenten) voor Schoolstraat 35 te Arnhem, de voormalige Rijks H.B.S., is het voornemen van de eigenaar om het exterieur van het Rijksmonument te restaureren.  In dit verband heeft de eigenaar Res nova Monumenten verzocht een overzicht op te stellen van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden en het fiscale traject in kaart te brengen. Een en ander heeft geresulteerd in een rapport waarin het overzicht van noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden met kosten­begroting is opgenomen en een splitsing is gemaakt tussen de als fiscaal aftrekbare onderhoud posten/bedragen en de kosten die als (fiscale) verbetering worden beschouwd. Het complex bestaat uit het schoolgebouw, een conciërgewoning en het hekwerk aan de straat. Het is gebouwd in 1904-1905 naar een ontwerp van G. Versteeg, adjunct-directeur van de Dienst Gemeentewerken. Het gebouw geniet bekendheid omdat M.C. Escher op de Rijks HBS is opgeleid en, naar men zegt, de tekeningen van de oneindige trappen op het Arnhemse trappenhuis is gebaseerd.

 

Het complex is opgetrokken in een stijl die invloeden vertoont met het het rationalisme (o.a. Berlage) en de Art Nouveau. Het schoolgebouw heeft een T-vormige plattegrond en is geplaatst onder een plat dak.  De gevel is rijk gedetailleerd. Deze decoratieve elementen zijn uitgevoerd in roze graniet, zandsteen en Australisch Jarrahout. Op de fors uitkragende kroonlijst staat een rijk opgezet smeedijzeren balustrade. Het gebouw heeft vrijwel overal nog haar authentieke vensters en deuren. Bij de hoofdmassa zijn de vensters voorzien van schuiframen, 9-ruits onderramen en 6-ruits bovenramen. De bovenramen zijn dubbel uitgevoerd. Bij de gymzaal zijn deze op de begane grond uitgevoerd als rondboogvenster. Op de verdieping, met name aan de noordwestzijde zitten enkele grote vensters met aan de onderzijde een onverdeelde ruit en daarboven een meeruits indeling. In het interieur is de hoofdstructuur van de school grotendeels behouden. Achter de entree bevindt zich het monumentale trappenhuis met bordes. Vanaf de centrale hal lopen op de begane grond en verdiepingen brede gangen over de hele lengte van het pand. Hieraan grenzen de oorspronkelijke lokalen. Deze lokalen zijn in een later stadium opgedeeld in kleinere kamers. De voormalige gymzaal is eveneens opgedeeld in een gang met daaraan grenzend kamers. De uitmonstering van de school is gaaf behouden. Behalve de trap, inclusief de met arcades afgesloten galerijen, zijn onder andere de terrazzo vloeren, de hoge lambriseringen van verglaasde tegels in de gangen en trappenhuis, en de binnendeuren en kozijnen nog authentiek.

 

De congiergewoning is via de rijwielpoort aan de zuidoostzijde verbonden met de school en uitgevoerd in dezelfde stijl met dezelfde materialen. De woning is opgetrokken vanaf een nagenoeg rechthoekig grondplan, bezit twee bouwlagen onder een plat dak en een éénlaags uitbouw met terras op rechthoekig grondplan aan de linkerzijde. Ook hier is nog sprake van de oorspronkelijke vensters en deuren