Martinusschool Weert

Martinusschool, gemeentelijk monument, Emmasingel Weert

Martinusschool Weert

Emmasingel 37 Weert

Gemeentelijk monument

 

Opdrachtgever

Commerciële partij

 

Uitvoering

Bouwhistorisch onderzoek

2019

 

Architect

Metz Architecten


Gelegen aan de Emmasingel te Weert, onderdeel van de stadssingels die op het tracé van de voormalige stadsgracht werd aangelegd, staat de in 1924 gebouwde Martinusschool. De school is gebouwd naar een ontwerp van de stadsarchitect M. Bauwens. Het vormt binnen het architectonisch areaal van Weert een fraai voorbeeld van een grootschalige openbaar gebouw uit de jaren twintig, dat is opgetrokken in een sober expressionistische stijl, met elementen van rationalisme, Amsterdamse en Haagse School. Het exterieur van het pand is gaaf behouden, inclusief muurtje aan de stoepzijde en de zuidelijke speelplaatsmuur. Hoewel het pand in haar huidige opzet het resultaat is van meerdere bouwfasen (1924, 1931 en 1950), is er sprake van een hoogwaardig complex dat zowel wat betreft esthetica als materialisatie (en vakmanschap) één samenhangend geheel vormt: de kwaliteit van het oorspronkelijke plan is leidend geweest voor de latere ontwikkeling van het complex. De grootste aantasting aan het exterieur betreft het ontbreken van de karakteristieke, als klepraam uitgevoerde raamvleugels met ladderroedeverdeling. In het interieur is de oorspronkelijks hoofdstructuur van circulatieruimten en klaslokalen nog herkenbaar, waarbij met name in de circulatieruimten nog sprake is van een hoge belevingswaarde door het behoud van de vloertegels, lambriseringen, binnenvensters en houtwerk (deuren, architraven en lijstwerk).

 

Vanuit typologisch oogpunt is de school kenmerkend voor de vroege jaren twintig. Met name de opzet van de gangen aan één zijde (met kleine vensters) en de lokale aan de andere zijden (met grote vensters) en een verbijzondering van het trappenhuis, passen in de schoolarchitectuur uit de vroege interbellumperiode