Stadhuis Geertruidenberg

Geertruidenberg bouwhistorisch onderzoek rijksmonumenten herbestemming 17e 16e eeuw middeleeuwen

Voormalig stadhuis Geertruidenberg

Markt 32-38 Geertruidenberg

5 rijksmonumenten

 

Opdrachtgever

Commerciële partij

 

Uitvoering

Bouwhistorisch onderzoek

2022

 

Samenwerking

drs. Martijn de Jong

 


Bouwhistorisch onderzoek naar 5 rijksmonumenten in het kader van een herbestemming. De vijf gebouwen geven als geheel een bijzonder tijdsbeeld dat ruim vijfhonderd jaar omvat. Markt 36 is het oude raadhuis. De voorgevel dateert uit 1768. Hierachter gaat een casco schuil dat is terug te voeren tot de veertiende en vijftiende eeuw. De oude vakwerkconstructie (gebintstijlen), sleutelstukken, kapspanten, kelders en diverse voormalige vensters- en kaarsnissen zijn enkele van de nog aanwezige middeleeuwse elementen. Heel bijzonder is de vierschaar, de vergaderzaal waar schout en schepenen civiele en criminele procedures voerden, daterend uit de achttiende eeuw. De inrichting van deze ruimte bestaat onder andere een eikenhouten balie, de oorspronkelijke porte-brisée, een decoratief omstuct moerbalkenplafond en een schouwboezem waarop Justutia in haut-reliëf wordt afgebeeld. 

 

De trapgevels van het naastgelegen dubbelpand Markt 34 dateren uit circa 1540 en 1632. Inpandig zijn onder andere de laatmiddeleeuwse moerbalkplafonds, sleutelstukken, spanten, kelders, kaarsnissen en een gotische nis met driebladmotief behouden. In de voorkamer van een van de panden zit nog een zeer zeldzame vroeg-zestiende-eeuwse wandschildering in secco. 

 

De panden Markt 32 en 38 dateren uit de jaren zestig. Ze zijn in historiserende stijl gebouwd naar een plan van architectenbureau Van der Laan, Hansen en Van Hal, dat in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (toen RDMZ) tot stand kwam. Voor de bouw werden de aanwezige negentiende-eeuwse volumes gesloopt. Hoewel een dergelijke rigoureuze ingreep tegenwoordig niet meer denkbaar is, geeft het inzicht in een specifiek tijdsbeeld en de wijze waarop men tegen restauratie/reconstructie aankeek.