Wijmarsche watermolen

Wymarsche watermolen Arcen, rijksmonument kasteel, onderslagmolen bovenslagmolen Res nova Monumenten

Wijmarsche watermolen

Schans 20 Arcen

Rijksmonument

 

Opdrachtgever

Stichting het Limburgs Landschap

 

Uitvoering

Cultuur- en bouwhistorisch onderzoek

2022

 


Bouw- en cultuurhistorisch onderzoek naar de zeventiende-eeuwse Wijmarsche watermolen te Arcen. 

De molen is gebouwd door de heren van het naastgelegen kasteel Arcen. 

 

Een projectbeschrijving volgt.