Bouwhistorische notitie Burgemeester Dijckmeesterweg te Zutphen

Burgemeester Dijckmeesterweg Zutphen, Rozenhof gemeentelijke monument uit de negentiende eeuw

Burgemeester Dijkmeesterweg 8 te Zutphen

Gemeentelijk monument

 

Opdrachtgever

Particulier

 

Uitvoering

Bouwhistorische notitie

2022


Aan de Burgemeester Dijckmeesterweg, meteen ten noordoosten van de Grote Gracht, op de buitenste ring van de vroegere vestingwerken, ligt rond 1850 gebouwde Burgemeester Dijckmeesterweg 8. De woning, een van de eerste volumes in dit deel van Zutphen, is een gemeentelijk monument. De huidige eigenaren wensen het volume te splitsen in twee woningen: per bouwlaag één wooneenheid. Ten behoeve van de beoogde werkzaamheden, dient de eigenaar inzicht te geven in de (bouwhistorische) waarde van de huidige situatie en de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Ontwikkelingsgeschiedenis

Het pand bevindt zich meteen ten noordoosten van de Grote Gracht, langs de weg die via de Nieuwstadspoort richting Deventer liep. Op oude kaarten zien we de opzet van de Grote Gracht, met daarbuiten de buitenste ring van de vestingwerken, bestaande uit een viertal lunetten. Meteen ten noordoosten van de Grote Gracht ligt een smaller water dat ten zuiden aansluit op de Berkel. In het tracé van deze smallere waterweg wordt later de Rozenhoflaan aangelegd. Het gebied tussen de Grote Gracht en de lunetten is ingetekend met een aantal tuinen. Op de kadastrale minuutkaart van 1811-1832 is de structuur van de ontmantelde vestingwerken nog duidelijk herkenbaar. Op de plek van het huidige volume is een gebouw weergegeven. Deze bevindt zich meteen langs de weg en volgt ook de contour van de weg. Het pand is een van de eerste volumes dat op het gebied tussen de Grote Gracht en de lunetten wordt gebouwd. Het volume is eigendom van ene Mathias Brepoels. Hij bezit ook de ten zuiden gelegen gronden en gebouwtjes, waaronder een (tuin)koepel en enkele tuinen, gronden ter vermaak en vijvers. Er is dus sprake van een kleine lusthof. Deze wordt aangeduid als de ‘Rozenhof’.

 

Het volume dat op de minuutkaart verschijnt wordt rond 1850 vervangen door een nieuw volume, het huidige Burgemeester Dijckmeesterweg 8. Het bestaat uit een vrijstaand breed huis met daarachter een groot koetshuis. Het pand is dan het enige volume in de omgeving en zet zich af tegen de groene achtergrond van de volwassen parkaanleg van de Rozenhof. Op een in 1876 opgestelde plattegrond worden de aangrenzende gronden van de lunetten aangeduid als ontwikkelingsgebied voor de plaatsing van villa’s. Deze ontwikkeling komt uiteindelijke pas rond 1900 op gang. In 1904 wordt het huidige buurpand tegen de zijgevel van het huis opgetrokken.

 

Het pand wordt in de twintigste eeuw een aantal keren ingrijpend verbouwd. Tegen de achtergevel worden enkele aanbouwen opgetrokken. Deze worden gaandeweg nog enkele keren uitgebreid en vergroot. De opzet van de huidige aanbouw, die de gehele breedte van de achtergevel overspant, dateert uit 1938 en 1957 en is in opzet en materialisatie kenmerkend voor de tijd. Ook inpandig vinden in bovengenoemde jaartallen ingrijpende wijzigingen plaats. De oorspronkelijke traditionele driebeukige opzet met op de begane grond in de centrale as een panddiepe gang, aan de linkerzijde de primaire woonvertrekken en aan de rechterzijde het kantoor, de dwarsgang met trapopgang en de keuken, wordt op zowel de begane grond als de verdieping dusdanig aangepast, dat de oorspronkelijke structuur niet meer beleefbaar is.