Broek in Waterland, redengevende beschrijvingen

Redengevende beschrijvingen beeldbepalende panden, Broek in Waterland

Broek in Waterland

 

Opdrachtgever

Gemeente Waterland

Uitgevoerd namens Tonnaer

 

Uitvoering

63 redengevende beschrijvingen beeldbepalende panden

2016


Namens Tonnaer, heeft Res nova Monumenten in opdracht van de gemeente Waterland redengevende beschrijvingen opgesteld voor een 63-tal door de gemeente geselecteerde beeldbepalende panden in Broek in Waterland. Het betreft gebouwen die in belangrijke mate bijdragen aan het hoogwaardige historische straatbeeld van het pittoreske dorp.

 

De selectie panden omvat een groot aantal karakteristieke houten huizen, maar ook bakstenen woonhuizen en boerderijen uit de periode 1880-1900, enkele kaakbergen, een voormalige school en twee historische bruggen. Deze nieuwe lijst vormt een aanvulling op de al aanwezige lijst met gemeentelijke en rijksmonumenten en draagt bij aan het behoud van en beleid rondom het historisch erfgoed van Broek in Waterland.