Boerderij Buchten

boerderij, gemeentelijk monument, Dorpstraat Buchten

boerderij Buchten

Dorpstraat 32 Buchten

Gemeentelijk monument

 

Opdrachtgever

particulier

 

Uitvoering

Bouwhistorische opname, voorafgaand aan sloop.

2018


Gelegen aan het historische, meanderende dorpslint van Buchten ligt, ter hoogte van de dorpskerk, een historische boerderij. Het volume is een gemeentelijk monument. De monumentenstatus heeft betrekking op zowel de boerderij als het ten noordoosten gelegen bakhuisje. De boerderij is in zijn huidige verschijningsvorm in hoofdopzet negentiende-eeuws. Diverse bouwsporen laten zien dat het pand in haar verleden meerdere keren is verbouwd en/of uitgebreid. Het verkeert in een zeer slechte staat. Het dak boven de schuur is grotendeels ingestort, het gevelwerk vertoont meerdere aanzienlijke scheuren en is plaatselijk ingestort, en het voegwerk en de mortel is op sommige plaatsen volledig weggespoeld. In het woonhuis heeft tot twee keer toe brand gewoed, waardoor nagenoeg de gehele inrichting in meer of mindere mate ernstig is aangetast door brand- en roetschade.

 

De huidige eigenaren, erfgenamen van de laatste bewoner van het pand hebben de intentie om de boerderij, vanwege de conditie waarin deze verkeert, te slopen. Hierover is een principeakkoord met de gemeente Sittard-Geleen bereikt. Als onderdeel van de sloopaanvraag heeft Res nova Monumenten een bouwhistorische beschrijving opgesteld, een uitgebreide fotodocumentatie opgesteld en een globale inmeting gemaakt.