Kasteelhoeve kasteel Wolfrath

Kasteelhoeve kasteel Wolfrath cultuurhistorisch bouwhistorisch onderzoek restauratie rijksmonument

Kasteelhoeve kasteel Wolfrath

Wolfrath 1-3 Holtum

Rijksmonument

 

Opdrachtgever

Particulier

 

Uitvoering

Cultuur-, bouw- en kunsthistorisch onderzoek

2006


Aanleiding tot een onderzoek naar kasteel Wolfrath, Wolfrath 1-3 te Holtum, is de wens van de eigenaar om inzicht te krijgen in de cultuur-, kunst- en bouwhistorische waarden van het complex. De resultaten zullen samen met een gebrekenplan de basis gaan vormen voor een meerjarenplan, waarin het onderhoud van de gebouwen en het omliggende landschap voor de komende jaren aan de orde wordt gesteld. Verder is het van belang om met het oog op de toekomst een beeld te krijgen van de gebreken van het complex.

 

Zie ook de projectpagina's:

-Kasteel Wolfrath

-Kasteellandschap Wolfrath

 

Ontwikkeling

Gedurende het onderzoek is de ontwikkeling van de hoeve aan het licht gekomen:

  •  op het terrein vóór het kasteel wordt in ieder geval in de zestiende eeuw een boerderij gebouwd, bestaande uit de huidige zuidoostelijke vleugel van de kasteelhoeve. Deze boerderij bestond uit één bouwlaag onder een zadeldak. De kapconstructie van de vleugel laat zien dat het dak ongeveer vijfenzeventig centimeter lager heeft gezeten dan de huidige situatie. De kozijnen, en met name het deurkozijn aan de achterzijde van de meest oostelijke stal dateert waarschijnlijk uit de late middeleeuwen (dendrochronologisch onderzoek kan uitsluitsel bieden).
  • in 1657 wordt de vleugel met ongeveer vijfenzeventig centimeter verhoogd tot het huidige niveau: de gaten waar de blokkelen voorheen zaten, zijn in iedere gebint aanwezig. Oorspronkelijk had dit volume aan de voorzijde een topgevel. Wanneer het dak is gewijzigd is onbekend. De vele bouwsporen, bestaande uit bakstenen ontlastingsbogen, verwijzen naar de zestiende eeuwse indeling van het gebouw. Ter herinnering aan de verbouwing worden de gevelstenen met onder ander het jaartal 1657 geplaatst.
  • in 1663 wordt, volgend op de verbouwing van de reeds bestaande vleugel, de grote hoeve voltooid door de bouw van twee extra vleugels, waarvan de hoofdvleugel een poortgebouw bevat. De noordwestelijke vleugel bestond onder andere uit een enorme schuur. Deze is zichtbaar op vroeg negentiende eeuws kaartmateriaal;
  • in 1803 wordt de noordwestelijke vleugel met grote schuur wederom afgebroken omdat deze met de verbouwing van het kasteel tot ‘lusthof’ overbodig was;
  • op de hoek van de afgebroken vleugel wordt rond 1860 een klein volume geplaatst. Wat hier precies heeft gestaan is niet bekend;
  • in 1905 werd de huidige noordwestelijke vleugel gebouwd. Deze werd tegen de poortgevel van een ouder volume aangezet, waarbij delen van dit oudere complex als drager van de oude en de nieuwe kapconstructie bleven staan. Het in 1860 gebouwde volume werd tijdens deze verbouwing gedeeltelijk afgebroken. Een muur werd op de binnenplaats opgemetseld waardoor de hoeve en het kasteel van elkaar werden gescheiden. Een pilaster tegen de hoek van de schuur herinnert aan deze muur.