Kasteellandschap kasteel Wolfrath

Kasteellandschap kasteel Wolfrath cultuurhistorisch bouwhistorisch onderzoek restauratie rijksmonument

Kasteellandschap kasteel Wolfrath

Wolfrath 1-3 Holtum

Rijksmonument

 

Opdrachtgever

Particulier

 

Uitvoering

Cultuurhistorisch onderzoek

2006


Aanleiding tot een onderzoek naar kasteel Wolfrath, Wolfrath 1-3 te Holtum, is de wens van de eigenaar om inzicht te krijgen in de cultuur-, kunst- en bouwhistorische waarden van het complex. De resultaten zullen samen met een gebrekenplan de basis gaan vormen voor een meerjarenplan, waarin het onderhoud van de gebouwen en het omliggende landschap voor de komende jaren aan de orde wordt gesteld. Verder is het van belang om met het oog op de toekomst een beeld te krijgen van de gebreken van het complex.

 

Zie ook: 

-Kasteel Wolfrath

-Kasteelhoeve Wolfrath

 

Zeldzaam ensemble

Het complex Wolfrath omvat een groot gebied dat de tand des tijds goed heeft doorstaan. Het verkavelingspatroon is in de loop der eeuwen nagenoeg niet veranderd en dateert vermoedelijk reeds uit de hoge middeleeuwen. De bebouwing, het grachtenstelsel en een deel van het lanennetwerk (de Grote Allee) dateren uit de zeventiende eeuw. Het nabijgelegen sterrenbos en de laanbeplanting van de Grote Allee zijn in de achttiende eeuw toegevoegd. In het begin van de negentiende eeuw (1803) kreeg het park binnen de grachten zijn huidige tuinaanleg, werd het Grand Canal uitgegraven en werd het lanenstelsel uitgebreid met de Kleine Laan en de Koestraat/Pasveld. Vermoedelijk is deze negentiende eeuwse aanleg uitgevoerd naar ontwerp van Matthias Soiron, die ook verantwoordelijk is voor de verbouwing en herinrichting van het kasteel.

 

Wolfrath kent, ondanks het feit dat delen ervan in het bezit zijn van andere eigenaren, talrijke belangrijke elementen die deze buitenplaats tot een compleet bewaard geheel maken. Ook na de aanleg van de A2 en de ontwikkeling van het grote Nedcarcomplex blijft het landschap rondom Wolfrath in grote lijnen onaangetast.

 

Het kasteel met zijn bijgebouwen en formeel grachtencomplex heeft zijn authentieke karakteristiek in grote lijnen ongewijzigd behouden sinds de zeventiende eeuw. Sommige van de onderdelen behoren tot de fraaiste en belangrijkste voorbeelden in Nederland, waaronder het geheel van lindenlanen en enkele bomen in het park. Andere elementen zoals het sterrenbos en het Grand Canal zijn slechts zeer beperkt bewaard gebleven, laat staan dat er sprake is van een compositorisch geheel tussen beide. Door het samengaan van al deze onderdelen is Wolfrath op landelijk niveau bijzonder en het is van groot belang dat, ondanks het probleem dat verschillende elementen het eigendom zijn van verschillende mensen, het totaalconcept wordt gerespecteerd.